Emerging leadership

The ELITES project focuses on the upcoming elite in three sectors: law, education and business in four countries. 

News

Oratie Maurice Crul

Op vrijdag 22 maart hield Maurice Crul zijn inaugurele rede als hoogleraar onderwijs en diversiteit op de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van zijn oratie is: ‘Superdiversiteit: een nieuwe visie op integratie’.oratie Crul

In zijn oratie schets Maurice Crul een nieuw vergezicht in het integratiedebat door de voorwaarden te noemen van een grootstedelijk toekomstscenario van hoop voor de superdiverse stad. We staan volgens hem op een kruispunt. Amsterdam is als eerste stad in Nederland eenmajority minority stad geworden. Nog slechts een minderheid van de Amsterdamse bevolking is van Nederlandse afkomst. Terwijl de superdiverse samenleving een realiteit is, staat het idee van de multiculturele samenleving steeds verder onder druk. De belangrijkste kritiek op het multiculturalisme is dat het idee van gelijkwaardigheid van culturen naïef is. Naïef omdat de tolerantie voor sommige culturele gewoontes de weg open zet voor de onderdrukking van anderen. Centraal in dat debat staat de onderdrukking van vrouwen.

Crul biedt een progressief alternatief voor het mislukte idee van het multiculturalisme of de sleetse roep om aanpassing vanuit de politiek. Hij formuleert een antwoord waarin de emancipatie van de tweedegeneratie vrouwen zelf centraal staat. Emancipatie is niet iets dat je kunt afdwingen - zoals de gevestigde politieke partijen lijken te denken - maar iets dat moet worden bevochten door de mensen zelf. De zoektocht is naar de maatschappelijke voorwaarden voor die emancipatie. Aan de hand van het grootste Europese onderzoek naar de tweede generatie in Europa laat Crul zien dat, in die steden waarin de tweedegeneratie vrouwen kansen wordt geboden in het onderwijs en waarin zij door een goede kinderopvang de mogelijkheid krijgen om zorg en werk te combineren, de emancipatie door de succesvolle tweedegeneratie zelf in gang wordt gezet. Daar waar de sociale mobiliteit van de tweede generatie wordt geblokkeerd trekt de zij zich terug en verkondigt vaak nog conservatievere opinies dan hun ouders.

VU University Press geeft de oratie uit: www.vuuitgeverij.com/superdiversiteit
Het is hier ook te lezen: www.elitesproject.eu/publications/books